+420 224 210 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. JAN MACH

 

Advokát v Praze 1, Vodičkova 33/709

 
 
 

 
 
Jako advokát vede tým právníků České lékařské komory, je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů, České ortodontické společnosti a působí jako právní zástupce řady nemocnic a ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb. Je lektorem Justiční akademie a místopředsedou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti působil jako poradce dvou ministrů zdravotnictví a člen právního kolegia ministra zdravotnictví. Vyučuje medicínské právo na 1. lékařské fakultě UK a v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví..

Je autorem knih Lékař a právo (2010). Medicína a právo (2006), Právnické perličky (2008), Manželská a rodinná trápení (2008), odborné publikace Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví ll – Odpovědnost ve zdravotnictví (2011), Medicínské právo – co a jak (2015) spoluautor řady dalších odborných právnických publikací.

Poskytuje právní služby lékařským a zdravotnickým organizacím, poskytovatelům zdravotních služeb i obchodním společnostem. Preferována je trvalá spolupráce s organizací či obchodní firmou za předem dohodnutou odměnu a komplexní péče o klienta při vyřizování všech jeho právních záležitostí, včetně upozornění na nové právní předpisy a způsob jejich aplikace v podmínkách klienta. Neposkytuje právní služby proti lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb. Úspěšné bylo právní zastoupení skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách – Ústavní soud nálezem ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl 1/12 návrhu vyhověl, zrušil tzv. přeregistrace soukromých lékařů a některá další ustanovení zákona o zdravotních službách.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupracující advokáti
 
JUDr. Jiří Kovanda
Mgr. Eva Tykalová
JUDr. Michaela Burdová
Mgr. Aleš Buriánek
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská

Další informace na www.zdravotnicke-pravo.cz